Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

ADMINISTRACIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS

 
 

 


 

 

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

LEIDIMŲ IR LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

      Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas         Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas      Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas      Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas      Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas               Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas (įmonės prašymu)       
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas     
      Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas    Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas (įmonės prašymu)     
         
      Mažmeninė prekyba tabako gaminiais  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas    Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas     
      Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas    Kainoraštis  
      Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas (įmonės prašymu)       
      Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas      
      Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas (įmonės prašymu)          
         
      Prekyba  
      Leidimo prekiauti iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių bei specializuotų transporto priemonių ar jų priekabų bei prekybos vietose Vilniaus alėjoje išdavimas (pratęsimas).         Kainoraštis  
      Leidimo prekiauti laikinąjame statinyje išdavimas    Kainoraštis  
         
      Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas        Kainoraštis  
      Leidimo teikti paslaugas (išskyrus pramoginių įrenginių paslaugas) viešosiose vietose išdavimas    Kainoraštis  
      Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais (atrakcionams) išdavimas     Kainoraštis  
         
      Išorinė reklama  
      Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas      Kainoraštis  
         
         
         
         
         
         
         
         
      SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS  
     

Paraiškos paramai iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos gauti priėmimas

 
         
      MOKESČIAI  
      Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos priėmimas  
      Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą/atsiskaitymą išdavimas  
      Žemės nuomos mokesčio sumažinimo arba atleidimo prašymo priėmimas  
      Prašymo dėl Nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo arba atleidimo priėmimas  
         
      VIETINĖS RINKLIAVOS  
      Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos priėmimas  
      Prašymo dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja  turzimo ir poilsio infrastruktūra lengvatų suteikimo priėmimas  
      Pažymos apie Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra įsiskolinimą išdavimas  
      Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas  
         
      CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS  
     

Gimimo registravimas

 
      Tėvystės pripažinimo tėvystės (motinystės) nustatymo ar  nuginčijamoir įvaikinimo  registravimas  
      Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų skaičius  
      Asmens mirties registravimas  
      Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaita  
      Prašymo registruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas  
      Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita  
      Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą  
      Pažymų ,patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje  
      Santuokos nutraukimo registravimas.  
      Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų apskaita  
      Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas  
      Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas  
      Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas  
         
     

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ IR GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITOS DUOMENU TVARKYMAS

 
      Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas  
      Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas  
      Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą  
      Gyvenamosios vietos deklaravimas pakeitus gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į LR ar išvykstant iš LR ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui  
      Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas  
         
     

ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ IR ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMAS

 
      Ūkininko ūkio įregistravimas  
      Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas  
      Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro  
      Išrašų apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas teikimas  
      Pažymų apie ekonominio dydžio vienetą (EDV) teikimas  
         
     

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS KVOTŲ ADMINISTRAVIMAS

 
      Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas  
      Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus nuo 2014 metų skyrimo priėmimas  
      Prašymų dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo priėmimas  
      Prašymų dėl susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis,pieninių veislių ir pienines ožkas priėmimas  
      Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo priėmimas  
      Prašymų dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo priėmimas  
      Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo priėmimas  
      Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas  
      Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti priėmimas  
         
     

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 
      Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas  
      Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas  
      Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninių apžiūrų atlikimas  
      Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas  
     

Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį

 
         
      Transportas  
      Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas  
      Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas, laiko pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas  
      Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas  
      Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas  
         
      MELIORACIJA  
      Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  
         
     

PARAMA DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO

 
      Prašymų dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo priėmimas  
      Prašymų dėl dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas  
      Prašymų dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo priėmimas  
      Prašymų dėl dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo priėmimas  
     

Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimas

 
      Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas  
      Prašymų dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo priėmimas  
      Prašymų dėl paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimo taisykles priėmimas  
      Prašymų paramai gauti iš Druskininkų savivaldybės žemės ūkio rėmimo programos priėmimas  
      Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, priėmimas  
      Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, priėmimas  
         
     

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 
      Prašymų registruoti ir paskirti mokytis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programose priėmimas  
         
     

SOCIALINĖ PARAMA

 
      Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimas bei mokėjimas  
      Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas  
      Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas  
      Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas  
      Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas  
      Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas  
      Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas  
      Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas  
      Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas  
      Išmokos auginantiems vaikus neįgaliesiems skyrimas ir mokėjimas   
      Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas  
      Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas  
      Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
      Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11 - 13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas  
      Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas  
      Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, ir jiems laidoti skiriamų laidojimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas  
      Vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas  
      Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  
     

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

 
      Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas  
      Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas  
      Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas  
     

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

 
      Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas  
      Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
     

Laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimas ir mokėjimas*

 
      Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas  
         
      Socialinių paslaugų skyrimas ir organizavimas  
      Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas  
      Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos skyrimas ir organizavimas  
      Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas  
      Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas  
      Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas  
      Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas  
          
      Kitos socialinės paramos ir paslaugų teikimas  
      Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas  
      Būsto pritaikymo neįgaliesiems organizavimas  
      Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų skyrimas ir organizavimas*  
      Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas  
      Pagalbos pinigų mokėjimas*  
      Pažymos apie gaunamas socialines išmokas išdavimas  
     

Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos skyrimas ir organizavimas*

 
     

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mažinimas*

 
         
         
     

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA – PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 
      Valstybės garantuojama teisinė pagalba – pirminės teisinės pagalbos teikimas  
         
     

VALSTYBĖS PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI

 
      Teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatymas  
      Įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą  
      Pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas  
      Paramos būstui išsinuomoti teikimas  
      Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuoma*  
      Savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimas*  
         
     

LEIDIMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMAS

 
     

Leidimų organizuoti renginius druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimas

 
         
      ARCHYVAS  
     

Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar stažą išdavimas

 
     

Pažymų dėl įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro išdavimas

 
       Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas  
         
      ARCHITEKTŪROS SKYRIUS  
         
      Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimas bei derinimas  
      Specialiųjų reikalavimų išdavimas  
      Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas  
      Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas*  
      Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimas  
       Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas  
       Paraiška dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo  
         
      Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams  
         
      Vietinės rinkliavos  
      Prašymų dėl Vietinės rinkliavos lengvatų suteikimo priėmimas  
         
      Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti pavojingais šunimis  
         
      SENIŪNIJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS  
      Leipalingio seniūnijos teikiamos administracinės paslaugos*  
      Viečiūnų seniūnijos teikiamos administracinės paslaugos*  
         

 

Informacija atnaujinta:2019-09-10 13:39:22
Vertinkite: Balsų skaičius: 0
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.