Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

RENGINIŲ KALENDORIUS
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


Savivaldybės naujienos
Skelbiamos nepriklausomų valdybos narių atrankos

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIS“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

2019-09-05

 

UAB „Druskininkų butų ūkis“, juridinio asmens kodas  152007157, buveinės adresas: Ligoninės g. 12, Druskininkai, 

skelbia kandidatų atranką į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomų valdybos narių, turinčių kompetenciją:

1.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje;

2.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje;

3.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos inžinerijos srityje.

 

Kandidatai į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

 

Kandidatai į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti UAB „Druskininkų butų ūkis"  vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat UAB „Druskininkų butų ūkis"  darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš UAB „Druskininkų butų ūkis" , išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise UAB „Druskininkų butų ūkis" akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su UAB „Druskininkų butų ūkis"   nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš UAB „Druskininkų butų ūkis"   (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko UAB „Druskininkų butų ūkis"  auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

5. kandidatas neturi būti ėjęs UAB „Druskininkų butų ūkis"  valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios savivaldybei atstovaujančios institucijos, kuri yra UAB „Druskininkų butų ūkis"   akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

Kandidatai į UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje, vietą turi turėti:

1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;

2. pretenduojantys  į  valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje, vietą turi turėti:

2.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą vadybos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;    

3.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos inžinerijos srityje, vietą turi turėti:

3.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą statybos inžinerijos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje.

 

UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomi valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

 

Atrankos būdas – pokalbis. Atranką vykdys Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

Informacija dėl nepriklausomo valdybos nario atlygio

UAB „Druskininkų butų ūkis" nepriklausomiems valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nenumatomas.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

2. kandidato gyvenimo aprašymas;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5. kiti reikalingi dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus;

6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas). 

 

Adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

1. įteikti asmeniškai adresu: UAB „Druskininkų butų ūkis“, Ligoninės g. 12, 66249 Druskininkai, Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.; Penktadienį nuo 8.00  iki 15:45 val.; Pietų pertrauka: 12 – 12:45 val.


3. dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsiųsti elektroniniu paštu admin@dbu.lt, laiško pavadinime nurodant „Valdybos narių atranka“.2. atsiųsti paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu: UAB „Druskininkų butų ūkis“, Ligoninės g. 12, 66249 Druskininkai;

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugsėjo 25 d.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: Aušra Vaivadienė  tel. nr. 8 313 52100, el. p. admin@dbu.lt,  jos nesant dėl ligos, atostogų, komandiruotės, Ona Povilanskienė, tel. nr.8 615 96034, el. p. o.povilanskiene@dbu.lt

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.dbukis.lt ( http://dbukis.lt/)

Bendrovės veiklos ataskaitos skelbiamos: www.dbukis.lt ( http://dbukis.lt/)

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).


 

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „DRUSKININKŲ VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

2019-09-05

 

UAB „Druskininkų vandenys“, juridinio asmens kodas 301500997, buveinės adresas: M.K.Čiurlionio g. 115, Druskininkai,

skelbia kandidatų atranką į UAB „Druskininkų vandenys“ nepriklausomų valdybos narių, turinčių kompetenciją:

1.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje;

2.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje;

3.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją mechanikos inžinerijos srityje.

 

Kandidatai į UAB „Druskininkų vandenys“ nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

Kandidatai į UAB „Druskininkų vandenys“ nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti UAB „Druskininkų vandenys“  vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat UAB „Druskininkų vandenys“  darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš UAB „Druskininkų vandenys“, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise UAB „Druskininkų vandenys“  akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su UAB „Druskininkų vandenys“   nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš  UAB „Druskininkų vandenys“   (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko UAB „Druskininkų vandenys“   auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

5. kandidatas neturi būti ėjęs UAB „Druskininkų vandenys“ valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios savivaldybei atstovaujančios institucijos, kuri yra UAB „Druskininkų vandenys“    akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

Kandidatai į UAB „Druskininkų vandenys“ nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje, vietą turi turėti:

1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;

2. pretenduojantys  į  valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą turi turėti:

2.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą teisės srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;    

3.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją mechanikos inžinerijos srityje, vietą  turi turėti:

3.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą mechanikos inžinerijos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;

 

UAB „Druskininkų vandenys“ nepriklausomi valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

 

Atrankos būdas – pokalbis. Atranką vykdys Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

Informacija dėl nepriklausomo valdybos nario atlygio

UAB „Druskininkų vandenys" nepriklausomiems valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nenumatomas.


Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

2. kandidato gyvenimo aprašymas;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5. kiti reikalingi dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus;

6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas). 

 

Adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

1. įteikti asmeniškai adresu: UAB „Druskininkų vandenys“, M.K.Čiurlionio g. 115, 66161 Druskininkai, Darbo laikas: pirmadienį -  ketvirtadienį 8.00-17.00 pietų pertrauka 12.00-12.45, penktadienį 8.00-15.00.

2. atsiųsti paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu: UAB „Druskininkų vandenys“, M.K.Čiurlionio g. 115, 66161 Druskininkai;

3. dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsiųsti elektroniniu paštu info@drusvand.lt, laiško pavadinime nurodant „Valdybos narių atranka“.

 

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugsėjo 25 d.

UAB „Druskininkų vandenys“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: 

Vilma Melvidienė.  tel. nr. (8 313) 52 415, el. p. info@drusvand.lt,  jai nesant dėl ligos, atostogų, komandiruotės, Danutė Tuinylienė, tel. nr.(8 313) 53 753, el. p.info@drusvand.lt

 

Bendrovės interneto svetainės adresas:

www.drusvand.lt (http://www.drusvand.lt/)

 

Bendrovės veiklos ataskaitos skelbiamos:

http://www.drusvand.lt/index.php?id=225

/go.php/savivaldybes-kontroliuojamos-imones40247

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas)

 


SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į AB „DRUSKININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

2019-09-05

 

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ , juridinio asmens kodas 152003098, buveinės adresas: Pramonės g. 7, Druskininkai, 

skelbia kandidatų atranką į AB „Druskininkų šilumos tinklai“ nepriklausomų valdybos narių, turinčių kompetenciją:

1.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje;

2.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje;

3.  kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją energetikos srityje.

 

Kandidatai į AB „Druskininkų šilumos tinklai“ nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

Kandidatai į AB „Druskininkų šilumos tinklai“ nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti AB „Druskininkų šilumos tinklai“ vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat AB „Druskininkų šilumos tinklai“  darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš AB „Druskininkų šilumos tinklai“, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise AB „Druskininkų šilumos tinklai“  akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su AB „Druskininkų šilumos tinklai“  nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš  AB „Druskininkų šilumos tinklai“ (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Druskininkų šilumos tinklai“  auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

5. kandidatas neturi būti ėjęs AB „Druskininkų šilumos tinklai“  valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios savivaldybei atstovaujančios institucijos, kuri yra AB „Druskininkų šilumos tinklai“  akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

Kandidatai į AB „Druskininkų šilumos tinklai“ nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją ekonomikos srityje, vietą turi turėti:

1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;

2. pretenduojantys  į  valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą turi turėti:

2.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą teisės srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;    

3.  pretenduojantys į valdybos nario, turinčio kompetenciją energetikos srityje, vietą turi turėti:

3.1.  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą energetikos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje;

 

AB „Druskininkų šilumos tinklai“  nepriklausomi valdybos nariai renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.

 

Atrankos būdas – pokalbis. Atranką vykdys Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

Informacija dėl nepriklausomo valdybos nario atlygio

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ nepriklausomiems valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nenumatomas.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

2. kandidato gyvenimo aprašymas;

3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas). 

 

Adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

1. įteikti asmeniškai adresu: AB „Druskininkų šilumos tinklai“, Pramonės g. 7, 66181 Druskininkai, Darbo laikas: nuo 8.00 iki 17.00.

2. atsiųsti paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresu: AB „Druskininkų šilumos tinklai“, Pramonės g. 7, 66181 Druskininkai;

3. dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsiųsti elektroniniu paštu drusksiluma@gmail.com, laiško pavadinime nurodant „Valdybos narių atranka“.

 

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugsėjo 25 d.

 

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: Alvydas Karlonas, tel. nr. (8 313) 51311, mob. tel. nr. (8-682) 65313, el. p. drusksiluma@gmail.com., jo nesant dėl ligos, atostogų, komandiruotės - Laimutė Gaižauskienė,  tel. nr.(8 313) 51311, mob.tel. (8 618) 40218, el. p. gaizauskiene.laimute@gmail.com

 

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.druskininkust.lt (http://www.druskininkust.lt/)

Bendrovės veiklos ataskaitos skelbiamos: www.druskininkust.lt

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas)

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams

 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355, 51 517
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.