Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • test
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
  Vaiko globa
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
  ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Module administration list
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Vanduo

  GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS

  UAB „Druskininkų vandenys”, Juridinio asmens kodas - 301500997, PVM mokėtojo kodas - 100003688011, buveinė M. K. Čiurlionio g. 115, LT-66161 Druskininkai. http://www.drusvand.lt/

  UAB „Druskininkų vandenys” pagrindinis tikslas – Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gyventojams, komunalinėms ir kitoms organizacijoms, patikimai tiekti geros ir labai geros kokybės vandenį, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant miesto ekologinę būklę. Šios paslaugos kiekvienam vartotojui teikiamos nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko, nes yra svarbios ir gyvybiškai reikalingos. Bendrovė yra ne tik technologinė, bet ir aplinkosauginė įmonė, valanti nuotekas ir taip sauganti didžiausią Lietuvos upę - Nemuną nuo užterštumo.

  UAB „Druskininkų vandenys” reorganizuota Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. T1-209, atskiriant nuo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandentiekis” naujai sukurtą juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę „Druskininkų vandenys”.

  UAB „Druskininkų vandenys” įstatinis kapitalas yra 6 368 447,85 Eur (šeši milijonai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai, aštuoniasdešimt penki centai). Įstatinis kapitalas padalintas į 21 960 165 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė – 0,29 Eur. Druskininkų savivaldybės tarybai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

  Savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-77 patvirtintas  Druskininkų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, kuriame numatytos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys.

  Bendrovės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V35-1161 patvirtinti UAB „Druskininkų vandenys“ įstatai bei kiti galiojantys teisės aktai.

  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. O3-277 UAB „Druskininkų vandenys“ išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-06, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Druskininkų mieste, Leipalingio mstl., Gailiūnų, Neravų, Stračiūnų, Švendubrės ir Viečiūnų kaimuose, esančiuose Druskininkų savivaldybėje.

  Druskininkų savivaldybės taryba 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-52 paskyrė UAB „Druskininkų vandenys“ viešuoju  geriamojo vandens tiekėju bei nuotekų tvarkytoju ir pavedė UAB „Druskininkų vandenys“ vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Druskininkų savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

  Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.T1-141 bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

  GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

  UAB "Druskininkų vandenys" nuo 2017 metų rugsėjo 1 d. taiko šiuos paslaugų tarifus bei kainas, nustatytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-344.

  Bendra geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina (be PVM):

  - gyventojams 1,29 Eur/m3;

  - kitiems vartotojams - 1,37 Eur/m3.

  INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

  Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-16 buvo patvirtintas UAB "Druskininkų vandenys" 2016 - 2018 m. veiklos planas.

  Planuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, kad kuo daugiau savivaldybės viešojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, o taip pat būtų užtikrintas aplinkos taršos mažinimas nuotekomis, UAB „Druskininkų vandenys“, pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama, 2016 - 2018 m. numato įgyvendinti šiuos projektus.

  1. Projektas „Druskininkų III-ios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“. Numatomas projekto biudžetas - 2,6 mln. Eur.

  Numatoma rekonstruoti vandens valymo filtrus, užsandarinti švaraus vandens rezervuarus, pakeisti esamus vamzdynus. Įgyvendinus šį projektą bus įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, kuris užtikrins geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų.

  2. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra sodininkų bendrijoje „Dainava“, Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav.“. Numatoma projekto vertė 945 tūkst. Eur.

  Pagal šį projektą numatoma pakloti 3736 m vandentiekio tinklų ir 3790 m nuotekų tinklų SB „Dainava“. Šis projektas išskirstytas į 17 šalutinių gatvių.

  3. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Baltašiškės g., Druskininkuose“. Numatoma projekto vertė 600 tūkst. Eur. Pagal šį projektą numatoma pakloti 1880 m vandentiekio tinklų ir 1930 m nuotekų tinklų, t.sk. senoje Baltašiškės dalyje vandentiekio tinklai 490 m, nuotekų tinklai 460 m, ir atkarpoje link Nemuno upės vandentiekio tinklai 1390 m , nuotekų tinklai 1470 m, bei pastatyti nuotekų siurblinę.

  4. Projektas „Nuotekų tinklų Pušų, Gojaus ir Sodžiaus g., Neravų kaime, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.”. Numatoma projekto vertė 560 tūkst. Eur. Pagal šį projektą numatoma rekonstruoti 1434 m savitakinių nuotekų  tinklų ir 1250m slėginių nuotekų tinkle.

  Taip pat numatoma įrengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus Pakrantės ir Pakalnės gatvėse.

  Informacija apie tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo paslaugų kokybę, sąlygas ir kainas pateikiama UAB "Druskininkų vandenys" direktoriaus 2016 m. ataskaitoje, patvirtintoje Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-63:

  UAB "Druskininkų vandenys" direktoriaus 2016 metų ataskaita

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.