Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • test
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Projektai ir investicijos
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Švietimas Sportas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
  Vaiko globa
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Jaunimo reikalų taryba
  Viešosios paslaugos ir infrastruktūra
  Savanorystė
  Aktualijos
  ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Module administration list
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Veikla

                                                                                                                                                               

  Mokyklų tinklo pertvarka

   

  DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS 2019 M. RUGSĖJO DARBO PLANAS 

   

  Diena

  Val.

  Priemonės

  Dalyvauja

  Atsakingas

  Vieta

  Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

  Kiekvieną dieną

  8.30

  Pasitarimai Švietimo skyriaus specialistams

  D. Brown,

  L. Černiauskienė

  Švietimo skyriaus vyr. specialistai

  D. Brown

  221 kab.

  09-09

  15.00

  Druskininkų savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdis

  Komisijos nariai,

  Mokyklų atstovai

  L. Gražulienė,

  N. Bazienė

  Savivaldybės pasitarimų salė (Vilniaus al. 18)

  09-16

  15.00

  Pasitarimas „2019-2020 m. m. patyčių prevencijos įgyvendinimas savivaldybės ugdymo įstaigose“

  Patyčių stebėsenos grupės nariai (pagal savivaldybės administracijos direktorės įsakymą)

  J. Naruckienė

  Druskininkų savivaldybės administracija,

  1 a. salė

  09-17

  15.00

  Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

  Įstaigų vadovai

  Diana Brown

  M.K. Čiurlionio meno mokykla

  09-20

  15.00

  Pasitarimas su švietimo įstaigų buhalteriais

  Švietimo įstaigų buhalteriai

  I. Jakavonienė

  Druskininkų savivaldybės administracija (110 kab.)

  09-30

  16.00

  Pasitarimas dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo

  Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojai

  L. Gražulienė

  I. Jakavonienė

  Druskininkų savivaldybės administracija,

  1 a. salė

  Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus atsakingo specialisto diena mokykloje

  09

  Laikas atskirai suderintas su kiekviena įstaiga

  Ilgalaikių planų stebėsena ir aptarimas

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

  J. Naruckienė

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriai

  09-27

   

  Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo aptarimas

  Progimnazijos administracija

  L. Gražulienė

  Viečiūnų progimnazija

  09-30

   

  Ilgalaikiai ugdymo planai

  Meno mokyklos administracija

  L. Černiauskienė

  M.K. Čiurlionio meno mokykla

  Metodinė veikla

  09-18

   

  15.30

  Savivaldybės metodinės tarybos susirinkimas

  Savivaldybės metodinių būrelių pirmininkai

  L. Gražulienė

  S. Stravinskienė

  Druskininkų švietimo centras

  09-19/20

  Nuo 10 iki 16 val.

  Mokymai „Socialinių emocinių kompetencijų raiška komandiniame vadovų darbe“ (mokymus veda VŠĮ Juoda avis, pagal projektą ).

  Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui (15 asmenų grupė)

  D. Brown

  L. Gražuliernė

  Druskininkų JUC

  09-25

  15.00

  Pasitarimas dėl Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo programos

  Po 1-2 atstovus iš ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų

  J. Naruckienė

  Druskininkų švietimo centras

  09-27

  9.50-11.40

  Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos

  S. Muzikevičienės atviros pamokos (atestacija metodininko kvalifikacinei kategorijai įgyti).

  Iš anksto užsiregistravę pedagogai

  L. Gražulienė

  Viečiūnų progimnazija

  Iki 09-19 registracija

   

  Druskininkų mokytojų klubo edukacinė išvyka „Pažintis su Biržų kraštu“

   

  Druskininkų savivaldybės pedagogai

  J. Naruckienė

  Biržai

  Švietimo stebėsena, duomenų  analizė, sisteminimas ir pateikimas įvairioms institucijoms ir kt. veikla

  Iki 09-05

   

  Sutvarkyti mokinių registrą 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis ir mokymo lėšų ataskaitas 2020 finansiniams metams suderinti su Švietimo skyriumi

   

  I. Jakavonienė, mokyklų vadovai

   

  Iki 09-05

   

  Pateikti Švietimo skyriui  mokymo lėšų apskaičiavimus 2019 m.

   

  I.Jakavonienė,

  mokyklų vadovai

   

  Iki 09-06

   

  Pateikti Švietimo skyriui:

  • Darbo apmokėjimo sistemą;
  • Darbo laiko grafikų derinimo tvarką;
  • Nuotolinio darbo tvarką.

   

  I. Jakavonienė, mokyklų vadovai

   

  Iki 09-09

   

  Pateikti duomenis apie „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir „Ryto“ gimnazijos sanatorijos klasių 2018-2019 m. m. vidutinį metinį mokinių skaičių  mokymo lėšų apskaičiavimui 2019 finansiniams metams.

   

  1. Jakavonienė,

  „Saulės pagrindinės mokyklos direktorė R. Siliūnienė, „Ryto“ gimnazijos direktorė

   E. Vilkienė

   

  Iki 2019-09-09

   

  Pateikti Europos judumo savaitės renginių sąrašus

   

  L. Gražulienė

   

  Iki 09-10

   

  Pateikti Švietimo skyriui derinimui pedagoginių ir kitų darbuotojų pareigybių etatų sąrašus 2019 m. rugsėjo 1 d. ir mokytojų atlyginimų skaičiuokles.

   

  1. Jakavonienė,

  mokyklų vadovai

   

  Iki 09-10

   

  Pateikti švietimo skyriui smurto ir patyčių prevencijos planuojamas įgyvendinti prevencines priemones

  Švietimo įstaigos

  J. Naruckienė

   

  Iki 2019-09-16

   

  Pateikti vežamų mokinių sąrašus

   

  L. Gražulienė

   

   

  Iki 09-30

   

  Pateikti švietimo skyriui vaikų skaičiaus ataskaitą

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriai

  J. Naruckienė

   

  Rugsėjo mėn.

   

  Tarybos sprendimų projektų rengimas

   

  Diana Brown,

  L. Černiauskienė,

  Švietimo skyriaus specialistai

   

  Rugsėjo mėn.

   

  Bus domimasi:

  Mokytojų darbo apmokėjimą reglamentuojančiais dokumentais, lankomumo apskaita (mokyklų tvarkos) bei smurto ir patyčių prevencijos organizavimu mokyklose.

   

  Skyriaus specialistai

   

  Konkursai, varžybos

  09-22

  14.00

  Mokinių piešinių, rašinių ir viktorinos skirtos M.K. Čiurlioniui, nugalėtojų apdovanojimas

   

  L. Černiauskienė

  M.K. Čiurlionio meno mokykloje

  09-07

   

  Lietuvos triatlono taurės VII etapas Druskininkuose

   

  VšĮ „Lietuvos triatlono taurė“

  Visų rungčių finišas ir startas Vijūnėlės paplūdimys

  09-13

   

  Tarptautinis ralis „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos prezidento taurei laimėti

   

  Asociacija Lietuvos automobilių klubas

  Gardino g. atkarpa, Pramogų aikštė

  09-15

   

  Tarptautinės lenktynės dviračiais „Gardinas – Druskininkai“

   

  VšĮ „Sportbalt“

  Gardino g. atkarpa iki Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro

  09-16-22

   

  Europos judumo savaitė

   

  Druskininkų švietimo įstaigos,

  L. Gražulienė

  Švietimo įstaigos

  Kiti renginiai

  09-20

  11.00-14.00

  Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programa. Paauglių savirefleksijos grupė.

  Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 10 kl. mokiniai

  D. Brown

  Socialinių paslaugų centras I a. salė

   

   

  Ruošiamės Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminui, kuris vyks spalio 3 d.

  Švietimo įstaigų atstovai

  L. Gražulienė

   

   

   

   

  Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                                                                                        Diana Brown

   

  Priedas Nr.1

  DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2019 M. RUGSĖJO MĖN.  VEIKLOS PLANAS

   

  Diena

  Val.

  Priemonės

  Dalyvauja

  Atsakingas

  Vieta

  RENGINIAI

  09/03

  18.00

  „Future shorts“ filmo peržiūra

  Savivaldybės jaunimas

  Justinas Baltulionis

  III a. jaunimo erdvė

  09/06

  14.30

  Susitikimas su jaunimu dėl projekto „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“

  Projekto tikslinė grupė –  seniūnijų jaunimas

  Aušra Nedzinskienė

  III a. konferencijų salė

  09/10

  16.00

   JUC gatvės šokių komandos formavimas

  Savivaldybės jaunimas

  Justinas Baltulionis

  III a. jaunimo erdvė

  09/11

  18.00

  INNERDANCE*

  Savivaldybės bendruomenė

  Saulė

  868071303

  III a. choreografijos salė

  09/12

  12.00 – 19.00

  Kraujo donorystės akcija

  Savivaldybės bendruomenė

  Aistė Fedaravičiūtė

  Marius Dovidauskas

  I a. salė

  09/16

  Derinama

  Klasės valandėlė Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 7 kl. moksleiviams

  „Atgimimo“mokyklos jaunimas

  Aistė Fedaravičiūtė

  Marius Dovidauskas

  I a. salė

  09/17

  17.30

  Filmas
  „Vestuvės“*

  Savivaldybės bendruomenė

  Deividas Laukionis

  Marius Dovidauskas

  I a. salė

  09/19

  9.00-17.00

  „Juodos avys“ Kompleksinės paslaugos

  Savivaldybės bendruomenė

  Laura
  861194581

   

  III a. konferencijų salė

  09/20

  9.00-17.00

  „Juodos avys“ Kompleksinės paslaugos

  Savivaldybės bendruomenė

  Laura
  861194581

   

  III a. konferencijų salė

  09/21

  14.00 -20.00

  Paspirtukų varžybos „Weels Up“

  Savivaldybės jaunimas

  Justinas Baltulionis

  JUC lauko teritorija

  09/24

  17.30-18.30

  VSB Mankšta bendruomenei

  Savivaldybės bendruomenė

  Aistė Fedaravičiūtė

  III a. choreografijos salė

  09/23 -09/27

  10.00-20.00

  Projekto „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“ stovykla

  Savivaldybės jaunimas

  Aušra Nedzinskienė

  Gerda Zubavičienė

  Ricielių km., Druskininkų savivaldybėje

  09/26

  16.00

  Biliardo turnyras (Atkrintamosios kovos)

  Savivaldybės jaunimas

  Deividas Laukionis

  Justinas Baltulionis

  III a. jaunimo erdvė

  *Renginys mokamas

  KITOS VEIKLOS

  Jaunimo erdvė

  Pirmadieniais

  14.00 – 20.00

  Atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius teikiama:

  -          socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba;

  -          informuojamas bei konsultuojamas jaunimas jam aktualiais klausimais;

  -          organizuojamos skirtingos veiklos, kurių metu  jaunuolis tobulina  socialinius ir gyvenimo įgūdžius;

  -          erdvėje sudaroma galimybė pailsėti, pabendrauti bei saugiai leisti laisvalaikį.

  Savivaldybės jaunimas nuo 14 iki 29 metų

  Aistė Fedaravičiūtė

  Marius Dovidauskas

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Antradieniais

  Aistė Fedaravičiūtė

  Justinas Baltulionis

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Trečiadieniais

  Gerda Geraltauskaitė

  Deividas Laukionis

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Ketvirtadieniais

  Aistė Fedaravičiūtė

  Justinas Baltulionis

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Penktadieniais

  Aistė Fedaravičiūtė

  Deividas Laukionis

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  I a. salėje

  Šeštadieniais

  Pagal grafiką

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Savanoriška veikla

  Trečiadieniais

  15.00 – 17.00

  Kviečiamas jaunimas norintis savanoriauti Druskininkų savivaldybės įstaigose

  Savivaldybės jaunimas

  Daiva Norkūnienė

  Tel. 8 618 54485

  II a., 204 kabinetas

  Choreografijos salė

  Antradieniais

  17.00

  Gatvės šokių užsiėmimai

  Savivaldybės jaunimas

  Justinas Baltulionis

  Tel. 8 628 28594

  III a. choreografijos salė

  Trečiadieniais

  17.00

  Parkūro treniruotės

  Savivaldybės jaunimas

  Deividas Laukionis
  Tel. 8 626 48290

  III a. choreografijos salė

  Pagalba, konsultavimas

  Pirmadieniais

  15.00 - 17.00

  Konsultuojamas jaunimas įsidarbinimo klausimais

  Savivaldybės jaunimas

  Aušra Nedzinskienė

  II a., 202 kabinetas

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Pirmadieniais

  17.30 - 19.00

  Psichologo konsultacija

  Savivaldybės jaunimas

   

  Tomas Šlapikas

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Ketvirtadieniais

  17.30 – 19.00

  Psichologo konsultacija

  Savivaldybės jaunimas

  Kamilė Jankauskaitė

  Jaunimo laisvalaikio erdvė

  Pirmadieniais, Penktadieniais

  16.00 – 19.00

  Konsultuojamas jaunimas garso, vaizdo  ir kompiuterinės technikos, nuotraukų apdorojimo bei filmų kūrimo klausimais. Darbas su įvairia įranga.

  Savivaldybės jaunimas

  Deividas Laukionis

  Marius Dovidauskas

  I a. salėje

   

  Daugiau informacijos www.juc.lt

  www.facebook.com/DruskininkuJUC

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                            

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

                                                                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

                                                                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                           


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Informacija atnaujinta:2019-09-10 09:30:49
  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.