fbpx

Centrum kultury w Liszkowie

Siedemnastowieczny zespół sakralny w Liszkowie (lit. Liškiava) znajduje się nad lewym brzegiem Niemna, 8 km od Druskiennik. Wspaniała perła w barokowym stylu jest chętnie zwiedzana przez turystów z regionu i całego świata. Dominantą i ozdobą zespołu jest Kościół p.w. Trójcy Świętej, doskonały przykład późnego baroku.

  • Warsztaty
  • Wycieczki
  • Wystawy
  • Parking
Visit Druskininkai