fbpx

Znak towarowy

uzdrowiska Druskienniki

Autor: Emilia Użukauskiene (Emilija Užukauskienė), 2008. Logo tworzą podstawowe symbole uzdrowiska: sosny, strumienie wody mineralnej i pijalnia wody, symbolizujące odpowiednio druskiennickie zasoby przyrodnicze i lecznicze, jak również turystyczną infrastrukturę. Wersja podstawowa znaku – zielona biuweta z nazwą, potoki wody w odcieniach niebieskiego i sosny. Logo ma być używane wraz z hasłem „Druskienniki – zaczerpnij zdrowia u źródeł“.

Visit Druskininkai