fbpx
A A
A A

Ratnyčios bažnyčia

LT

1650 metais Kazimieras Leonas Sapiega Ratnyčioje įrengė bažnyčią, kuri priklausė Merkinės filijai. 1676 metais Mykolas Pacas pastatęs dar vieną bažnyčią. Abi šios bažnyčios neišliko. 1762 metais vėl pastatyta medinė bažnyčia, kuri 1910 metais buvo iškelta į Kabelius.

1910 metais kunigo Pranciškaus Bernoto rūpesčiu bei parapijiečių ir geradarių aukomis pastatyta erdvi lietuviško neogotikos stiliaus mūro bažnyčia ir pavadinta šv. apaštalo Baltramiejaus vardu. Ratnyčios bažnyčioje vargoninkavo M. K. Čiurlionio tėvas Konstantinas Čiurlionis. Dabar Ratnyčios parapija jungia trylika kaimų ir du Druskininkų miesto mikrorajonus: Kalviškes ir Ratnyčią.

Šalia bažnyčios esančiose kapinėse 1847 m. palaidotas Jonas Čečiota – Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas, tautosakos rinkėjas.

EN

In 1650 a nobleman Kazimierz Leon Sapieha established a church in Ratnyčia, which belonged to the Merkinė filial church. In 1676, Mykolas Pacas (Michał Kazimierz Pac) built another church. Both these churches did not survive. In 1762, a wooden church was built again and moved to Kabeliai village in 1910.

In 1910, a spacious Lithuanian Neo-Gothic style masonry church was built with the care of priest Pranciškus Bernotas and the donations of parishioners and benefactors. It was named the Church of St. Bartholomew The Apostle. Konstantinas Čiurlionis, the father of famous composer and painter M. K. Čiurlionis, was the organist in Ratnyčia church. Now the parish of Ratnyčia connects thirteen villages and two neighborhoods of the city of Druskininkai: Kalviškės and Ratnyčia.

In the cemetery next to the church in 1847, Jonas Čečiota (Jan Czeczot) was buried – a Lithuanian-Polish public figure, poet, and collector of folklore.

Visit Druskininkai